Tarieven

Voor een consult is er geen verwijzing nodig van de huisarts, wel dien je bij lichamelijke klachten eerst je huisarts/specialist te raadplegen. Je kunt de kosten van de behandeling (mogelijk) declareren bij je zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijs ik je naar ‘Declaratie bij zorgverzekeraars’ onderaan deze pagina. De tarieven voor online therapie en coaching zijn hier terug te vinden.

Tarieven

Eerste consult/intake   85 euro (60-90 min)
Vervolg consulten         85 euro (60 min)
Bach bloesem vervolg  15 euro (15 min)

Kun je onverhoopt niet komen, laat dit dan uiterlijk een dag van te voren in de ochtend voor 11.00 uur weten. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. In alle andere gevallen wordt 75% van de consultprijs gerekend. De tijd is immers gereserveerd.

In overleg zijn behandelingen aan huis mogelijk, in dat geval bespreken we vooraf het aangepaste tarief afhankelijk van de reiskosten en de reistijd.

Declaratie bij zorgverzekeraar

De zorgverzekeraars Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar komen gezamenlijk met opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg. De eisen waaraan de opleidingen moeten voldoen zijn in opdracht van de zorgverzekeraars opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) heeft de HBO-programma’s geaccrediteerd.

Ik heb dit diploma behaald, zodat je (een gedeelte van) de kosten kunt declareren door je factuur in te leveren bij je zorgverzekeraar. De behandeling valt onder aanvullende / alternatieve zorg. De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden 40 euro per consult tot aan een jaarlijks maximum. Raadpleeg altijd vooraf je polisvoorwaarden, ik kan ondanks de opleiding geen vergoedingen garanderen.